top of page
Search
  • mayago91

שינויים סוציולוגיים

Updated: Apr 18, 2023

על אריקסון שמעתם? , אריק אריקסון, פסיכולוג יהודי אמריקאי , פרוידיאני, פיתח מודל בן 8 שלבים המתאר את חייו של האדם. כל שלב מאופיין ע"י קונפליקט מרכזי אותו עליו לפתור. אפשר לפתור את הקונפליקט באופן מוצלח או כושל. התמודדות מוצלחת, תהיה מציאת שביל הזהב בין הדרישות הסותרות ותביא את האדם עם כלים מתאימים לפתרון הקונפליקט הבא.
השלבים מפורטים בתמונה למטה. אנחנו, נדבר על השלב החמישי, שלב גיל ההתבגרות. שלב גיבוש הזהות.
דיברנו על כך שכדי להגדיר את עצמו, הוא מתחיל בשיטת האלימינציה – מה הוא לא (ההורים). אבל מה הוא כן? כדי להגדיר מה כן - הוא זקוק לקבוצת השווים שלו (חברים לכיתה, נערים בני גילו) אליהם הוא יכול להשוות את עצמו.
לכן, בשלב זה, הדמויות המשמעותיות ביותר בחייו יהיו החברים. הוא יבלה המון זמן עם החברים, דעתם היא זו שנחשבת (לחץ חברתי, חזק מאוד בתקופה זו) . הוא יעשה עם חברים מה שהוא לא מוכן לעשות בבית.
לנו זה קשה, מצד אחד זה עונג לראות את המתבגרים עם חברים, אבל לפעמים זה בלתי נסבל. הם באים בחבורות, בכל מיני שעות, אוכלים את כל האוכל ואנחנו? לא נספרים.
אז בואו נתחיל בזה – זה טוב שיש להם חברים.

ונמשיך עם – איך אתם מתמודדים עם זה?2 views0 comments

Comments


bottom of page